Predici

Predici
27 ianuarie 2013

Cele 7 Biserici – Smirna

Cele 7 Biserici - Smirna

A doua biserică din cele şapte, căreia îi vorbeşte Isus în Apocalipsa 2, este cea din Smirna. Isus îi laudă pe credincioşii de acolo pentru trăirea lor fidelă faţă de El, chiar dacă i-a costat material şi chiar dacă au trebuit să plătească chiar cu însăşi viaţa lor. Aceasta este Biserica suferinţei şi credincioşiei până […]

20 ianuarie 2013

Cele 7 Biserici – Efes

Cele 7 Biserici - Efes

Prima biserică din cele şapte, căreia îi vorbeşte Isus la începutul cap.2 din cartea Apocalipsei, este cea din Efes. Isus îi laudă pe credincioşii de acolo pentru hărnicia, sacrificiul şi rezistenţa lor în slujirea faţă de El, dar critica lui atinge aspectul central al relaţiei cu El – dragostea faţă de El. În loc să-i […]

13 ianuarie 2013

Cele două cuvinte

Cele două cuvinte

“Cele două cuvinte” nu sunt altele decât “pocăinţa” şi “credinţa”, fiind probabil două dintre cele mai neînţelese şi, de multe ori, răstălmăcite aspecte ale vieţii de credinţă. Pentru Apostolul Pavel ele reprezentau esenţa şi scopul vieţii sale. Studiul de faţă se concentrează în principal pe aspectul “pocăinţei” ca fiind planul şi harul lui Dumnezeu pentru […]

6 ianuarie 2013

Viaţa Roditoare

Viaţa Roditoare

Viaţa umană normală se vrea a fi o viaţă roditoare, ideea de rodire fiind prezentă în toate aspectele vieţii noastre. Din punct de vedere spiritual, rodirea înseamnă caracter, iar tocmai acesta este ceea ce Isus vrea să realizeze în fiecare din noi, ca şi “mlădiţe” ale Sale. Ioan 15 este una din imaginile foarte plastice […]

Page 71 of 81