Cele două cuvinte

13 January, 2013

Program

Descriere

“Cele două cuvinte” nu sunt altele decât “pocăinţa” şi “credinţa”, fiind probabil două dintre cele mai neînţelese şi, de multe ori, răstălmăcite aspecte ale vieţii de credinţă. Pentru Apostolul Pavel ele reprezentau esenţa şi scopul vieţii sale. Studiul de faţă se concentrează în principal pe aspectul “pocăinţei” ca fiind planul şi harul lui Dumnezeu pentru omul căzut, o schimbare a gândirii despre eu/păcat, mântuire şi mântuitor, astfel încât credinţa să fie pe deplin în persoana şi lucrarea Fiului lui Dumnezeu. Pocăinţa şi Credinţa sunt “cele două feţe ale aceleiaşi monede”. Nu putem avea una fară de cealaltă! Mântuirea personală, cât şi viaţa de credinţă, depinde de amândouă!