Cele 7 Biserici – Pergam

3 February, 2013

Program

Descriere

A treia biserică din cele şapte, căreia îi vorbeşte Isus în Apocalipsa 2, este cea din Pergam. Isus apreciază credincioşii de acolo pentru rezistenţa credinţei lor şi preţul plătit pentru ascultarea şi respectul faţă de El, într-un oraş plin de idoli şi închinări demonice. Critica lui se leagă de ceea ce numim astăzi compromisul – un compromis care a plecat de la învăţătura unora din biserica locală, fiind străini de adevărul lui Dumnezeu şi care a afectat viaţa lor, devenind apostaţi dovediţi în însuşi felul lor de vieţuire lumească. Soluţia rămâne o pocăinţă adevărată, susţinută şi încurajată de însuşi Isus care le promite că se va îngriji de ei, asemenea poporului său în pustiu