Cele Zece Porunci, 1 – Exodul 20:3

21 April, 2013

Vorbitor

Serie de predici

Program

Descriere

Acesta este primul din cele zece studii asupra Celor Zece Porunci, ocupându-se de prima poruncă: “Să nu ai  alţi dumnezei înaintea Mea!” Aceasta este “cheia” celor zece porunci, fiind o invitaţie la o relaţie personală cu Dumnezeul care ne-a iubit şi s-a dat pe Sine însuşi pentru mântuirea noastră. Întrebarea pentru fiecare din noi este: Care sunt “zeii” noştri de astăzi care rivalizează cu Dumnezeul cel Adevărat?