Cele Zece Porunci, 2 – Exodul 20:4-6

30 April, 2013

Vorbitor

Serie de predici

Program

Descriere

Acesta este al doilea din cele zece studii asupra Celor Zece Porunci, ocupându-se de a doua poruncă: “Să nu-ţi faci chip cioplit!” Aceasta este porunca referitoare la cum să ne închinăm lui Dumnezeu, nefolosind ajutoare în afara revelaţiei Cuvântului Său, care este însuşi persoana Fiului Său Isus Cristos. “Dumnezeu este Duh, iar cei ce I se închină trebuie să I se închine în Duh şi în Adevăr!” (Ioan 4:24)