Cele Zece Porunci, 3 – Exodul 20:7

12 May, 2013

Vorbitor

Serie de predici

Program

Descriere

Acesta este al treilea din cele zece studii asupra celor Zece Porunci, ocupându-se de a treia poruncă: “Să nu iei Numele Domnului în deşert!” Aceasta este porunca referitoare la vorbirea noastră, prin care trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu, vorbire care va dezvălui întotdeauna felul relaţiei noastre cu Dumnezeu, după cum ne descoperă însuşi Isus: “…căci din belşugul inimii vorbeşte gura!…” Deşi, noi poate luăm numele lui Dumnezeu în deşert, dar Dumnezeu nu ne ia numele nostru niciodată în deşert! Când El ne rosteşte numele, suntem mântuiţi, vindecaţi, întregiţi şi avem un scop în viaţă!