Harul în Dinamica Bisericii

9 March, 2014

Vorbitor

Serie de predici

Program

Descriere

Tit 2:11-15

Ce anume îl face pe om să creadă şi să accepte oferta salvării lui Dumnezeu? Şi dacă omul acceptă că este păcătos şi se întoarce la Dumnezeu prin pocăinţă şi credinţa în jertfa lui Isus, cum va rămâne credincios lui? Mesajul de faţă continuă „Dinamica Bisericii” lui Cristos, arătând importanţa şi locul Harului lui Dumnezeu în viaţa Bisericii, realizând răscumpărarea, transformarea şi răsplătirea aceluia care aude, crede şi împlineşte ceea ce „spune Duhul Bisericii”. „Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toţi oamenii a fost arătat…” (Tit 2:11)

Tematice