Isaia 6:1-8

8 July, 2012

Descriere

Acesta este al 6-lea studiu din seria “Cunoscându-L pe Dumnezeu”, un studiu despre SFINŢENIA lui Dumnezeu, o calitate transcendentă caracterului Său, ce încununează toate caracteristicile Sale. Înteţelegerea manifestării sfinţeniei lui Dumnezeu ne va ajuta să vedem implicaţiile practice în viaţa noastră: faptul că Dumnezeu urăşte păcatul şi la fel şi noi; Dumnezeu este sfânt şi împăcarea noastră cu El este imposibilă prin faptele noastre, harul prin Isus Cristos fiind singura soluţie; înţelegerea sfinţeniei Lui va îmbogăţi viaţa noastră de închinare şi va transforma trăirea noastră asemenea caracterului Său sfânt. “Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în toate şi să vă păstreze întreaga fiinţă — duhul, sufletul şi trupul vostru — fără pată la venirea Domnului nostru Isus Cristos.” (1 Tes.5:23)