Lucruri importante – Biserica locală

1 February, 2015

Vorbitor

Serie de predici

Program

Descriere

Fapte 2:42-47

Cum se face că unii creştini cresc spiritual, iar alţii nu? Adevărul este că noi ori creştem, ori regresăm spiritual. Studiul de faţă vorbeşte cel de-al treilea lucru important: Biserica locală. Dacă vrem să creştem spiritual, trebuie să facem parte şi să ne implicăm activ într-o biserică locală, în cele 5 principii de viaţă: învăţătură, părtăşie, închinare, slujire şi mărturisire.

Youtube

[download id=”2983 “]

Tematice