Lucruri Importante – Disciplina Biblică

15 February, 2015

Vorbitor

Serie de predici

Program

Descriere

Evrei 12:5-11

Cum se face că unii creştini cresc spiritual, iar alţii nu? Adevărul este că noi ori creştem, ori regresăm spiritual. Studiul de faţă vorbeşte cel de-al cincilea lucru important: Disciplina Biblică. Dacă vrem să creştem spiritual prin lucrurile importante învăţate până acum (Biblia, rugăciunea, biserica locală, ucenicia) avem nevoie de disciplină – disciplina lui Dumnezeu în noi (formativă) şi prin noi (restaurativă).

Youtube

[download id=”2998 “]

 

Tematice