Trăind în zilele din urmă

5 August, 2012

Program

Descriere

Luând o pauză la seria de studii despre caracterul lui Dumnezeu, am considerat să privim cu atenţie la vremurile în care trăim. În acest studiu am observat cum de multă vreme şi chiar “sub ochii noştri” se împlinesc profeţiile şi semnele revenirii lui Isus, iar apoi am trecut în revistă câteva din lucrurile practice pentru noi, “trăind în zilele din urmă”. “… să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept şi evlavios, în timp ce aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Cristos.” (Tit 2:12-13)