Viaţa Roditoare

6 January, 2013

Program

Descriere

Viaţa umană normală se vrea a fi o viaţă roditoare, ideea de rodire fiind prezentă în toate aspectele vieţii noastre. Din punct de vedere spiritual, rodirea înseamnă caracter, iar tocmai acesta este ceea ce Isus vrea să realizeze în fiecare din noi, ca şi “mlădiţe” ale Sale. Ioan 15 este una din imaginile foarte plastice şi la îndemână pentru fiecare din noi, pentru a înţelege felul de viaţă pe care Isus, Vierul, îl are plănuit, unde “rodirea” este calitatea acestei vieţi şi care vine doar de la El şi se păstrează printr’o relaţie strânsă şi în ascultare de El. “Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul lui Dumnezeu! Strâng Cuvântul Tău în inima mea…” (Ps. 119:9,11)