Urmându-L pe Isus prin obstacolele vieţii

18 October, 2012

Program

Descriere

Unul din lucrurile principale pe care Isus le-a spus ucenicilor Săi este acela de a-L urma. Întrebarea pentru noi ca şi ucenici ai Săi este “Avem de gând să-L urmăm oriunde?” În studiul de faţă învăţăm de la o femeie săracă şi ajunsă la disperare, cât de important este să crezi în Isus şi să vii la El, ca să-L atingi, indiferent de obstacolele care îţi stau în cale. “Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu, este viaţa veşnică prin Isus Cristos, Domnul nostru!” (Romani 6:23)