Cunoscându-L pe Dumnezeu – Ps 34:8

4 March, 2012

Program

Descriere

Acesta este al 3-lea studiu din seria “Cunoscându-L pe Dumnezeu”, un studiu despre BUNĂTATEA lui Dumnezeu, văzând cum este ea (infinită, imutabilă, cea mai bună, perfectă, generoasă…), cum se manifestă ea (milă, har şi îndelungă răbdare) şi care ar fi câteva din aplicaţiile cunoaşterii bunătăţii lui Dumnezeu faţă de noi(pocăinţă, închinare, transformare). Cuvintele Ap. Pavel rămân valabile şi necesare pentru fiecare din noi: “Uită-te deci la bunătatea şi la asprimea lui Dumnezeu…” (Romani 11:23)