Ioan 20:30-31

8 January, 2012

Program

Descriere

Acesta este studiul de introducere a seriei “Cunoscându-L pe Isus”, lansată de provocarea adresată ucenicilor de însuşi Isus, prin întrebarea “Cine ziceţi că sunt Eu?” Răspunsul la această întrebare trebuie să fie personal şi să conducă la credinţa că Isus este “Fiul lui Dumnezeu şi crezând în El să avem viaţă veşnică.” (Ioan 20:31) Astfel, pt următoarea perioadă, vom lua “semnele” din Evanghelia după Ioan ca studiu personal pentru a dezvolta cunoaşterea personală a lui Isus şi a fi în stare să-l prezentăm şi altor oameni care nu-L cunosc aşa. În acest studiu am privit şi la exemplul provocator al lui Pavel care spunea “… vreau să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui” (Fil.3:10). Doamne ajută-ne!