Purificarea focului

23 March, 2014

Vorbitor

Program

Descriere

 Maleahi 3:1-6
Mesajul de faţă răspunde la una din întrebările semnificative legate de viaţa de credinţă: “Ce anume produce maturizarea umblării cu Dumnezeu în viaţa credinciosului?” Dumnezeu ne vorbeşte prin proorocul Maleahi despre procesul “purificării focului”, fără de care El nu ne va putea folosi spre slava Lui. ” El va topi şi va curăţa argintul… îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite.” (Mal.3:3)

Tematice