Rugăciunea în Dinamica Bisericii

16 March, 2014

Vorbitor

Serie de predici

Program

Descriere

1 Timotei 2:1-5

Mesajul de faţă prezintă nevoia cea mai mare a Bisericii lui Cristos din toată timpurile: rugăciunea. Ea este ceea ce dinamizează oamenii lui Dumnezeu, indiferent de spaţiu, posibilităţi şi timp. Cineva a spus următorul adevăr despre rugăciune, şi ar trebui să ne motiveze la această muncă sacră: “Când omul se roagă, omul se roagă! Când omul se roagă, Dumnezeu lucrează!”