Viaţa nouă (Geneza 9:1-17)

19 August, 2018

Vorbitor

Serie de predici

Program

Descriere

“Geneza” este invitaţia lui Dumnezeu la a ne cunoaştem începuturile. În paragraful de faţă, Dumnezeu le vorbeşte celor 8 supravieţuitori ai Potopului şi le dă instrucţiuni cu privire la viaţa nouă pe care o aveau înainte. Aceste instrucţiuni, deşi iniţial au fost date lui Noe şi familiei sale, ele se aplică tuturor oamenilor, de pretudindeni. Ele sunt nişte reguli permanente de la Dumnezeu cu privire la vieţuirea noastră pe pământ, lucruri care nu trebuie să le ignorăm şi nici să nu le alterăm! Viaţa este preţioasă şi trebuie trăită cu grijă!

Audio

Youtube

Tematice